ღვინის გალერეა

კონფიდენციალობა

კონფიდენციალურობა

განახლებულია 01.02.2021

ქვემოთ განმარტებული გახლავ, თუ როგორ იყენებს შპსმილიონითქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწოდებთ ჩვენი სერვისებით სარგებლობის დროს.

გამოყენების პირობები:

  • www.winegallery.ge წარმოადგენს შპს „მილიონი“-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას. დაუშვებელია ნებართვის გარეშე ტექსტური ან ვიზუალური მასალის გადმოწერა და გამოყენება.
  • საიტის გამოყენებით ადასტურებთ თქვენ სრულწლოვანებას.

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა:

ჩვენ ვზრუნავთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელსაც გვიზიარებთ რეგისტრაციის დროს, არის კონფიდენციალური და არ გაიცემა მესამე მხარეზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

უსაფრთხოება:

ჩვენ არ გვაქვს წვდომა თქვენს საბანგო ანგარიშებთან, საბანკო ოპერაციები ხორციელდება დაცულ სერვერზე - საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით.

წესების ცვლილებები:

უფლებას ვიტოვებთ შევცვალოთ არსებული წესები საჭიროებისამებრ, ამიტომ, გთხოვთ გადაამოწმოთ იგი პერიოდულად.

ყოველი პირობა ძალაში შედის განთავსების მომენტიდან.

 განახლების თარიღი მითითებულია დოკუმენტის დასაწყისში.